Falco
Falco
   

- loty w tandemie wykonuje pilot paralotniowy Pawe Matysiak. Z wyksztacenia polonista, obecnie prowadzcy Agencj Promocyjno-Reklamow? K2 ? w odzi.Szkoa Paralotniowa Posiada wiadectwo kwalifikacji pilota PL-13238-PP-05 , z paralotniarstwem zwizany jest od 2000 roku. Jest dowiadczonym pilotem, loty w tandemie wykonuje od 2003 roku.

 

Info o szkole

Pierwsze kroki

   
Falco