Falco
Falco
   
Tomasz Banasiak

- operator wycigarki, zwizany ze szkoa od 2004 roku.Szkoa Paralotniowa Najwaniejszy czowiek w szkole. To on pociga za sznurki.

 

Info o szkole

Pierwsze kroki

   
Falco