Falco
Falco
   

- zajcia praktyczne i teoretyczne prowadzone s przez Marcina Sokoa, dowiadczonego instruktora paralotniowego z wieloletni praktyk, posiadajcego wiadectwo kwalifikacji PL-00540-PP-05.Szkoa Paralotniowa Marcina Sokoa Marcin Sok z wyksztacenia jest specjalist budowy patowcw. Z lotnictwem zwizany jest od dziecistwa najpierw jako modelarz, pniej pilot szybowcowy i pilot paralotniowy, a od 1999 roku jako instruktor paralotniowy. Wielokrotny uczestnik paralotniowych mistrzostw Polski i innych midzynarodowych zawodw paralotniowych. W prowadzonej przez siebie szkole wyszkoli ju ponad 500 paralotniarzy.

 

Info o szkole

Pierwsze kroki

   
Falco