Falco
Falco
   
Co to jest paralotnia?

- zwana też glajtem, jest rodzajem szybowca o miękkim płacie nośnym (miękkopłat).Spadochron-szybujący Wywodzi się w prostej linii od tzw. spadochronów szybujących, od których odróżnia się dużo większą doskonałością i sterownością.Paralotnia używana jest głównie do celów
Skrzydło-Nemorekreacyjnych i sportowych (paralotniarstwo).Budowa i aerodynamika paralotni, jest elementem szkolenia i egzaminu państwowego, na świadectwo kwalifikacji pilota tego urządzenia latającego.Paralotni nie należy mylić ze spadochronem,
Spadochron- którego zadaniem jest zwiększenie oporu aerodynamicznego co powoduje spadek prędkości opadania w atmosferze.

 
   
Falco