Falco
Falco
   

W jakim wieku mogę zacząć przygodę z paralotniarstwem?


Uczestnikiem kursu może zostać osoba  która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest  zgoda opiekunów prawnych. Absolwent kończąc dwuetapowe szkolenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia., które upoważnia do przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Egzaminatorem Państwowym. Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkolenia którzy ukończyli 15 lat.

Uczestnik zgłaszający się na szkolenie musi posiadać dowód tożsamości i kserokopię świadectwa ukończenia szkoły co najmniej podstawowej ( jest to warunek ustawowy! ). prawo jazdy dowolnej kategorii lub złożyć pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z programami opracowanym i wydanym przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego).

Program szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP z uprawnieniem podstawowym PP, wymaga przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz teoretycznych.

Zajęcia praktyczne:

ETAP I ? - obejmują naukę manewrowania paralotnią na ziemi, a następnie wykonanie 20 lotów.Celem szkolenia w tym etapie jest nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Uczeń-pilot po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Uczeń- pilot uczy się i doskonali podstawowe manewry takie jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania.

ETAP II ? trening umiejętności pilotażowych. Celem szkolenia Etapu II jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Uczeń- pilot po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Uczeń-pilot po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym o wymiarach 60 na 60 metrów
ETAP II szkolenia to 10 lotów wysokich ze wzniesień o deniwelacji minimum 200m. lub za wyciągarką.
W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkoleni uczeń musi ukończyć dwa etapy, oraz uzyskać łączny nalot 3 godziny.

Zajęcia teoretyczne:

1) prawo lotnicze

2) człowiek ? możliwości i ograniczenia

3) meteorologia

4) nawigacja

5) procedury operacyjne

6) osiągi i planowanie lotu

7) wiedza ogólna o statku powietrznym

8) zasady lotu

9) bezpieczeństwo lotów

10) transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia.

 

.

 

Info o szkole

Pierwsze kroki

  Odsłon : 2012300
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
 
Falco