Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji - Etap II.

Drugi etap szkolenia wynosi Was na wyższy poziom lotów i umiejętności technicznych. Oprócz doskonalenia umiejętności z Etapu 1, zapoznajemy uczniów z lotami na większych wysokościach. Całość uzupełnia kilka ćwiczeń technicznych.

Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:

 • świadectwo ukończenia Etapu I szkolenia do ŚKPP.II ETAP szkolenia:

 • szkolenie teoretyczne (ok. 5 godzin)
 • szkolenie praktyczne:
 • loty powyżej 200m. nad poziomem terenu;
 • nauka startu odwróconego tzw. alpwjką;
 • nauka wytracania wysokości;
 • doskonalenie umiejętności z Etapu I szkolenia.


 • Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. Szkolenie odbywa się na wyciągarce lub w górach.

  Copyright © 2018 Szkoła paralotniowa "Falco"
  Joomla templates by a4joomla